kontrowersje – FeminaSum.pl https://www.feminasum.pl Położna o ciąży, porodzie, antykoncepcji i dziecku Thu, 23 Feb 2017 08:33:14 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 Cięcie cesarskie na życzenie pacjentki https://www.feminasum.pl/artykuly/porod/6-ciecie-cesarskie-na-zyczenie-pacjentki/ https://www.feminasum.pl/artykuly/porod/6-ciecie-cesarskie-na-zyczenie-pacjentki/#comments Sun, 18 Nov 2012 16:01:00 +0000 http://feminsum.linuxpl.info/c12-porod/ciecie-cesarskie-na-zyczenie-pacjentki/ Niezmiennym celem położnictwa jest poród siłami i drogami natury dziecka zdrowego i zdolnego do samodzielnego życia. Im większa liczba takich właśnie porodów tym lepsza ocena jakości usług medycznych. Mimo to liczba cięć cesarskich wykonywanych na świecie i w Polsce ciągle wzrasta zwiększając  znacząco umieralność okołoporodową matek i dzieci. Jakie są przyczyny takiej sytuacji i czy …

The post Cięcie cesarskie na życzenie pacjentki appeared first on FeminaSum.pl.

]]>
Cięcie cesarskie na życzenie pacjentki
Niezmiennym celem położnictwa jest poród siłami i drogami natury dziecka zdrowego i zdolnego do samodzielnego życia. Im większa liczba takich właśnie porodów tym lepsza ocena jakości usług medycznych. Mimo to liczba cięć cesarskich wykonywanych na świecie i w Polsce ciągle wzrasta zwiększając  znacząco umieralność okołoporodową matek i dzieci. Jakie są przyczyny takiej sytuacji i czy poród operacyjny może być alternatywą dla porodu naturalnego? Czy cięcie cesarskie na życzenie jest możliwe?

CIĘCIE CESARSKIE KIEDYŚ I DZIŚ

Cięcie cesarskie jest obecnie najczęściej wykonywanym, mimo, iż jednocześnie jednym z najpoważniejszych zabiegów w położnictwie. Liczba porodów operacyjnych z roku na rok rośnie, jeszcze kilkanaście lat temu uważane były za ostateczność, wykonywano je tylko w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki albo dziecka. 25 lat temu cięciem cesarskim kończyło się 3-6% ciąż, obecnie w wielu ośrodkach nawet połowa.

Jest to związane z tym, że cięcie cesarskie jest coraz bezpieczniejsze. Wciąż jednak zagrożenie dla matki jest aż dziesięciokrotnie większe, a zgony kobiet zdarzają się 3-10 razy częściej po cięciu cesarskim w porównaniu z porodami siłami i drogami natury. Wobec tego cięcie cesarskie na życzenie brzmi niewiarygodnie. Dlaczego kobiety wybierają zbędną operację, pozostawiającą ślady na całe życie? Dlaczego narażają się na powikłania, niekiedy naprawdę poważne? I wreszcie dlaczego narażają zdrowie i życie swoich dzieci po tym, jak przez 9 miesięcy nosiły je troskliwie w swoim łonie? Odpowiedź jest zadziwiająco prosta: cięcie cesarskie na życzenie jest popularne głównie tam, gdzie poziom wiedzy i świadomości kobiet jest niski. Rzadko kiedy kobiety wybierające cięcie cesarskie na życzenie zdają sobie sprawę jakie mogą być powikłania cięcia cesarskiego.

POWIKŁANIA CIĘCIA CESARSKIEGO

Cięcie cesarskie niesie też wiele zagrożeń dla dziecka, najistotniejsze z nich to:

 • zaburzenia adaptacyjne,
 • trauma poporodowa,
 • zwiększone ryzyko chorób psychicznych w przyszłości,
 • zespół RDS – zagrażający życiu noworodka zespół zaburzeń oddychania,
 • inne poważne zaburzenia oddychania, takie jak: tachypnoe (przyspieszenie oddychania) połączone z zespołem mokrych płuc, powstałym na skutek zalegania płynu owodniowego w drogach oddechowych,
 • zespół przetrwałego nadciśnienia płucnego,
 • spadek odporności,
 • zranienia skóry noworodka: 2% przy prawidłowych położeniach, 6% przy nieprawidłowych położeniach płodu,
 • alergie pokarmowe,
 • dychawica oskrzelowa.

Trwają również badania nad odległymi skutkami cięcia cesarskiego, takimi jak zaburzenia zachowania, czy rozwoju intelektualnego dzieci. Dotychczasowe doniesienia sugerują, ze taki związek występuje.

Cięcie cesarskie to także poważny zabieg dla matki, mogący skutkować takimi powikłaniami jak:

 • uszkodzenie pęcherza moczowego,
 • zwiększona utrata krwi,
 • atonia macicy i krwotok poporodowy,
 • zakażenia i złe gojenie rany pooperacyjnej,
 • zwiększone ryzyko w kolejnej ciąży (np. ciąża pozamaciczna, rozejście blizny macicy, krwotok, wycięcie macicy),
 • powikłania anestezjologiczne,
 • powikłania zakrzepowo-zatorowe,
 • problemy natury psychologicznej,
 • problemy w karmieniu piersią.

O wszystkich powikłaniach ciecia cesarskiego pisałam już kiedyś tu (klik).

CIĘCIE CESARSKIE NA ŻYCZENIE PACJENTKI

Wobec tych faktów dziwić może, że na świecie coraz zdarzają się cięcia cesarskie na życzenie pacjentek, również w Polsce. Co jest przyczyną takiej sytuacji? Z jednej strony niewiedza kobiet, o której wspomniałam już powyżej, z drugiej, zaniedbania ze strony personelu medycznego polegające na braku rzetelnej informacji czy też lęku przed roszczeniami.

Zdarza się, że kobieta życzy sobie ukończenia ciąży drogą cięcia cesarskiego mimo, iż nie ma ku temu wskazań medycznych. Powodem jest przede wszystkim strach przed porodem, związanym z nim bólem i wielogodzinnym oczekiwaniem na narodziny dziecka. Często można się spotkać z poglądem, że poród fizjologiczny jest męczący dla matki i dziecka, że w jego przebiegu mogą pojawić się powikłania, podczas, gdy operacja byłaby bezpieczniejsza. Przyszłe matki często nie zdają sobie sprawy z tego, że cięcie cesarskie to poród nieprawidłowy,  poważna operacja, z którą wiąże się ryzyko powikłań. O ile niewiedza ciężarnych jest rzeczą zrozumiałą, o tyle dziwić może coraz częściej lekarze popierają cięcie cesarskie na życzenie pacjentki bez wskazań medycznych, usprawiedliwiane chęcią spełnienia woli rodzącej. Należy jednak pamiętać, że to lekarz ponosi odpowiedzialność za postępowanie niezgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej oraz łamanie zasady „po pierwsze – nie szkodzić”, podczas, gdy  cięcie cesarskie na życzenie, bez wskazań medycznych to zbędny w świetle wiedzy medycznej zabieg chirurgiczny. W praktyce postępowanie takie jest spowodowane faktem, że pacjentki bardzo często oskarżają szpital o niewykonanie operacji, natomiast spraw o niepotrzebne narażenie matki i dziecka na zbędny zabieg wraz z jego konsekwencjami jest niewiele.

Poród drogami i siłami natury jest wciąż najbezpieczniejszy zarówno dla matki jak i dziecka, zwłaszcza jeśli nie ma do niego przeciwwskazań. Warto więc dokładnie przemyśleć decyzję o drodze i sposobie porodu.

The post Cięcie cesarskie na życzenie pacjentki appeared first on FeminaSum.pl.

]]>
https://www.feminasum.pl/artykuly/porod/6-ciecie-cesarskie-na-zyczenie-pacjentki/feed/ 124